Şehir plancısıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) şehir ve bölge planlama eğitimi aldıktan sonra, aynı üniversitede kentsel politika planlaması ve yerel yönetimler yüksek lisansı yaptı. Çalışma yaşamında, özel sektör, meslek odası, merkezi ve yerel yönetimlerde şehir plancısı olarak çeşitli görevlerde bulundu. Şehir Plancıları Odası'nın Ankara Şubesi'nde ve Merkez'de yöneticilik, İstanbul Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlık görevlerini yerine getirdi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda düzenleme ve bilim kurulu üyeliklerinde bulundu, bir kısmı yayınlanmış olan bildiriler sundu. Mesleki yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Planlama ve imar hukuku uygulamaları konusunda meslek içi eğitim seminerleri düzenliyor. Şehir ve bölge planlama, imar ve planlamanın hukukî yönleri, yerel yönetimler ve kentsel sorunlar ile ilgili konular üzerinde çalışmalar yapıyor, yazılar yazıyor. Bu konularda çeşitli kitaplar, dergiler ve internet sitelerinde yayınlanmış yazıları bulunuyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde şehir planlama etiği ile teknoloji, üretim ve kentler ile ilgili dersler veriyor. Şehir Plancıları Odası'nın yanı sıra, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı ve Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği'nin üyesi olarak çeşitli çalışmalara katılıyor.


Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.