Miray Özkan Eren Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama ile Kentsel Tasarım bölümlerinde tamamladı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İstanbul'un dönüşümüne ilişkin doktora tezini yazmaktadır. 2005- 2008 yılları arası İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezinde İstanbul Çevre Düzeni Planı çalışmalarına katıldı. 2008'den beri Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi için, Kartal Kentsel Geliştirme Derneği'nin Şehir Planlama Uzmanı olarak çalışıyor.


Yerel Girişime DESTEK Platformu üyesi ve İstanbul Güncel Sanat Ütopyaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.