Argos Turizm

A: Kayabaşı Sok. Uçhisar Nevşehir
T: +90 384 219 31 30
W: www.argosincappadocia.com
Faaliyet Alanları: Geliştirici, Tesis Yönetimi, Yatırımcı
13 yıllık bir restorasyon öyküsüne sahip olan argos in Cappadocia, usta mimar Turgut Cansever’in danışmanlığında Kapadokya bölgesinde gayrimenkul geliştirme, konut restorasyonu, çevre koruma ve sosyokültürel mekan projeleri üzerinde çalışan Argos Yapı tarafından, koruma kültürünün doğru uygulanmis örneklerini yaygınlaştırmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak yaklaşımıyla hayata geçirildi.
 
Özenli bir belgeleme ve restorasyon sürecinin ardından 2009 yılının sonunda kullanıma giren otel kompleksi, sadece Türkiye’de değil, dünyada da özel sektör eliyle gerçekleştirilmiş ender büyüklük ve nitelikteki dönüşüm projelerinden biri olarak konumlanıyor. Binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi, buna bağlı mağaralar, yer altı tünelleri ve tarihi evlerden oluşan kalıntıların restorasyonuyla ortaya çıkarılan argos in Cappadocia, Uçhisar Köyünün Güvercinlik Vadisi’ne bakan yamacına kademeler halinde yayılan tarihi köyün içinde asimile oluyor. Koruma-turizm ilişkisinde, korkulanın aksine bu örnekte, tarihi izlerin sadakatle korunduğu ve aktarıldığı, terkedilerek yokolma sürecine girmiş bir geleneksel köyün yeni bir yaşama kavuştuğu ve koruma-kullanma dengesinin tarihten yana tavır aldığı bir turizm-geliştirme modeli öne çıkıyor.
 
argos in Cappadocia, mimari dokunun yanısıra bölgenin doğal kaynaklarını ve ekolojik potansiyellerini de koruyarak kullanıma sokan restorasyon anlayışı, bağcılık, yerel su kaynaklarının ihyası, bölgenin şarap kültürüne katkı, atıkların değerlendirilerek kamusal yarara dönüştürüldüğü uygulamaların yaygınlaşması... gibi yaklaşımları da hayata geçirebilmek nedeniyle kısa sürede uluslararası ölçekte dikkat çekti ve ödüller kazandı. (http://www.argosincappadocia.com)
argos in Cappadocia'nın yanısıra, bölgede çok sayıda müstakil konut, butik otel ve kentsel tasarım alanındaki proje ve uygulamaya imza atan Argos Yapı, Kapadokya deneyimini ülkenin çeşitli koruma alanlarına da yaygınlaştırma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.
Konuşmacı
Bu Kurumdan Katılan Kişiler
Platin Sponsor
Özel Proje Sponsoru
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Yeşil Destekçiler
Katkıda Bulunanlar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler
Hizmet Sponsoru
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.